Pål Ørjan.jpg

Pål-Ørjan Johansen

Pål-Ørjan er psykolog og forsker med spesialkompetanse i forskningsbasert utredning, behandling og coaching.

Pål-Ørjan har hatt PTSD selv. Han er utdannet psykolog fra NTNU med hovedkarakter A. Pål-Ørjan har vært Fulbright Fellow i klinikken til Dr. Marsha Linehan og hatt utdanningsopphold ved Harvard Medical School.

Pål-Ørjan har klinikk erfaring fra Oslo Universitetssykehus og Aleris private sykehus. Han har holdt videreutdanningskurs for psykologer og psykiatere. Han bor på Sagene og har to barn.

Les intervju med Pål-Ørjan i VG om hans forskning ved Harvard Medical School her

Pål-Ørjan tar ikke imot nye pasienter før medio januar 2019. Epost klinikk@emmasofiaklinikk.no om du ønsker å stå på venteliste.


Aina Mumbi

Aina er lege og fagansvarlig for ketaminbehandling ved EmmaSofia Klinikk AS.

Les reportasje og intervju med Aina Mumbi og de første som har fått behandling med ketamin mot depresjon i Norge her

Dr. Mumbi er medlem av American Society of Ketamine Physicians.


Rudi Eide

Rudi er utdannet psykolog fra Universitetet i Tromsø. Han har jobbet flere år i den offentlige spesialisthelsetjenesten, og har erfaring med å hjelpe mennesker som sliter med angst, depresjon, traumer og andre psykiske problemer. Han har spesielt god erfaring i å jobbe med bekymring, panikkangst og depressiv grubling.

Det som motiverer meg er å se raske positive endringer hos de jeg hjelper. Etter min erfaring er det mulig å oppnå mye på kort tid hvis man jobber fokusert med felles mål i en genuin relasjon.

Han er opptatt av å hjelpe mennesker å bygge et godt og meningsfylt liv. For å gjøre dette bruker han forskningsbaserte metoder, spesielt nyere terapiformer som inkluderer mindfulness og verdibaserte atferdsendringer. Han har en seriøs meditasjonspraksis, noe som gir han en evne til å møte andre med en aksepterende tilstedeværelse. Rudi leder meditasjonskurs ved EmmaSofia Klinikk.

I hans erfaring er det mulig å oppnå positive endringer på kort tid hvis man jobber fokusert og målrettet i en trygg relasjon.