Pål-Ørjan+Johansen.jpg

Pål-Ørjan Johansen

Pål-Ørjan er psykolog og forsker med spesialkompetanse i forskningsbasert utredning, behandling og coaching.

Pål-Ørjan har hatt PTSD selv. Han er utdannet psykolog fra NTNU med hovedkarakter A. Pål-Ørjan har vært Fulbright Fellow i klinikken til Dr. Marsha Linehan og hatt utdanningsopphold ved Harvard Medical School.

Pål-Ørjan har klinikk erfaring fra Oslo Universitetssykehus og Aleris private sykehus. Han har holdt videreutdanningskurs for psykologer og psykiatere. Han bor på Sagene og har to barn.

Aina Mumbi

Aina er lege og fagansvarlig for ketaminbehandling i EmmaSofia Klinikk.

Rudi Eide

Rudi er psykolog hos klinikken på lørdager. Han er utdannet psykolog fra Universitetet i Tromsø. Han har jobbet flere år i den offentlige spesialisthelsetjenesten, og har erfaring med å hjelpe mennesker som sliter med angst, depresjon, traumer og andre psykiske problemer. Han har spesielt god erfaring i å jobbe med bekymring, panikkangst og depressiv grubling.

Han er opptatt av å hjelpe mennesker å bygge et godt og meningsfylt liv. For å gjøre dette bruker han forskningsbaserte metoder, spesielt nyere terapiformer som inkluderer mindfulness og verdibaserte atferdsendringer. Han har en seriøs meditasjonspraksis, noe som gir han en evne til å møte andre med en aksepterende tilstedeværelse.

I hans erfaring er det mulig å oppnå positive endringer på kort tid hvis man jobber fokusert og målrettet i en trygg relasjon.