Kort og intensiv behandling som kan kurere angst på ei uke

Ønsker du kort og intenvis behandling i sommerferien? Intensiv behandling innebærer komprimert behanding over 2 til 5 dager. Normalt vil behandlingen vare 10-15 timer. Behandlingen tar utgangspunkt i metodene beskrevet i serien "Treatments That Work" fra Oxford University Press. Aktuelle kandidater:

Ønsker behandling i sommerferien

Lang reisevei

Ønsker akselerert bedring

Ikke fått hjelp av tidligere behandling

Bruker ikke beroligende medisiner

Motivert

  Ønsker du å sette av fire dager og gjennomgå en mer intensiv eksponerings- og samtaleterapi. I stedet for å grue deg og mislykkes i periodene mellom behandling, kan du få raske og varige lærings- og mestringsopplevelser.

 

Er du i tvil om intensiv behandling egner seg for deg? Da kan du ringe oss på tlf. 92 29 31 08


 
EmmaSofia symbol.png