KARRIEREVEILEDNING OSLO

Mange har på et tidspunkt i livet behov for å vurdere og kanskje stoppe litt opp -der en reflekterer over om ens arbeids- og livssituasjon fremdeles går i god takt med ens ønsker, verdier, interesser, faglige og personlige ressurser. Det kan være ulike grunner til at en føler behov for karriereveiledning. Noen er i tvil på hvilken utdanning som er den riktige. Arbeidsoppgavene og innholdet i jobben kan ha endret seg. Oppsigelser og nedbemanninger. Andre eksterne omstendigheter som gir grunn til at en søker nye utfordringer.

På EmmaSofia Klinikk går en i veiledningen inn på den enkeltes nåværende situasjon, ønskede situasjon, bakgrunn og forutsetning, nødvendige ressurser og handlinger, muligheter og mål –samt mulige konsekvenser.

 • bakgrunn og personlig historie
 • faglig kompetanse og erfaring
 • ressurser/evner/interesser
 • personlige egenskaper – sterke/svake sider – utviklingspotensial
 • motivasjon – holdning
 • selvtillit - handlekraft
 • personlig fremtreden – kommunikasjon
 • jobbsøknader – CV – personprofil
 • henvendelser – kontaktteknikk
 • jobbintervju
 • karriereutvikling - oppfølging

Med de stadig raskere endringer i arbeidslivet er fleksibilitet, læreevne og omstillingsevne viktige egenskaper. Sosiale ferdigheter, samarbeidsevne, samarbeidsstil, hva slags roller man behersker i teamarbeid, konflikthåndteringsstil m.v. er også i ferd med å bli viktige variabler i stadig flere yrkessammenhenger.

 

Les om: Omstilling
Les om: EmmaSofia Klinikk

 Ring eller SMS tlf 922 93 108 eller epost klinikk@emmasofia.org Om jeg er i møte når du ringer - så tar jeg kontakt snarlig.

Du kan avbestille din timeavtale via vår bookingside en virkedag før avtalen. Timeavtaler som avbestilles senere faktureres. Som privatpraktiserende psykolog i Oslo har jeg ingen refusjonsordning.