Får du ikke hjelp av antidepressive medisiner? Har du allerede forsøkt samtaleterapi med psykolog? Da kan det hende at ketaminbehandling er noe for deg.

Ketaminbehandling kan gi deg en antidepressiv effekt som du kan merke umidelbart etter behandlingen.


 
EmmaSofia symbol.png
 

Oversikt

Lege Aina Mumbi har behandlet pasienter med ketamin mot depresjon siden januar 2018. Ketamin er en ny behandlingsform mot depresjonslidelser der pasienten ikke har respondert tilstrekelig på andre typer behandling. Ketamin har en hurtig og korttidsvirkende antidepressiv effekt som er dokumentert i en rekke kliniske studier gjennom de siste 15 år.

EmmaSofia Klinikk AS tilbyr ketaminbehandling basert på Oxford Health NHS Foundation Trusts behandlingsprotokoll.

Initiell behandling omfatter tre ketamininfusjoner.


 
EmmaSofia symbol.png
 

Vurdering før behandling

Før behandling vil du bli undersøkt og vurdert av lege Aina Mumbi og psykolog for å fastslå om behandlingen egner seg for deg .

Du vil på forhånd få et skjema til utfylling som du skal levere når du kommer til undersøkelsen. Under undersøkelsen vil vi:

 Kontrollere din kontaktinformasjon, inkludert telefonnummer, e-post, info om fastlege og øvrige behandlere

 

1. Ha en detaljert samtale med deg om din depresjonslidelse

2. Vurdere og hjelpe deg til å styre dine forventninger til behandlingen

3. Be deg underskrive en samtykkeerklæring

4Du kan når som helst ombestemme deg uten å oppgi noen grunn

5. Foreta en fysisk undersøkelse for å fastslå blodtrykk og vekt samt ta blodprøver

6. Dersom du har lang reisevei kan Innledende vurdering gjøres online via videokonsultasjon.


 
EmmaSofia symbol.png
 

Hva skjer etter undersøkelsen?

Hvis undersøkelsen ikke avdekker hindringer for behandlingen vil vi i  fellesskap med deg planlegge tre ketamininfusjoner. Dette vil være tilstrekkelig for å fastslå om du responderer på behandlingen. Hvis det ikke kan fastslås en tydelig virkning etter de første to infusjonene, men øvrige virkninger tolereres godt, så vil vi vurdere å øke dosen ved tredje gangs infusjon.


 
EmmaSofia symbol.png
 

Hva innebærer behandlingen?

På dagene der behandlingen skal gis må du faste i minst to timer på forhånd. Under behandlingen vil du få ketamin i armen i små drypp gjennom en liten nål i en blodåre på oversiden av hånden. Dette tar ca. 40 minutter. Mens behandlingen pågår kan du ligge ned eller sitte i en lenestol. Behandlingspersonell vil være tilstede under hele behandlingen.

Før, under og etter infusjonen vil vi observere hvordan du føler deg og be deg beskrive og registrere symptomer eller bivirkninger som du måtte oppleve. Hvis mulig bør du få et familiemedlem eller en venn til å følge deg hjem etter behandlingen. Du bør ikke kjøre bil, drikke alkohol, ta viktige avgjørelser eller være ansvarlig for små barn de første 24 timer etter en infusjon.

I tiden mellom behandlingene vil vi be deg melde inn en daglig vurdering av din sinnsstemning. Dette tar noen få minutter og kan gjøres på et eget webskjema.


 
EmmaSofia symbol.png
 

Hva skjer når behandlingen er over?

Etter de innledende tre behandlingene vil du bli fulgt opp av psykolog etter nærmere avtale. Ved behov kan vi legge opp en videre behandlingsplan i samarbeid med din fastlege eller andre behandlere.