Ketaminbehandling: Spørsmål og svar


1. Hva er ketamin?

Ketamin er blant de mest utbredte medisiner i verden og er på Verdens Helseorganisasjons liste over viktige medisiner. Ketamin blir vanligvis brukt som smertestillende og som bedøvelsesmiddel. I tillegg har en rekke kliniske studier gjennom de siste 15 årene dokumentert at lave doser ketamin kan ha en hurtig og korttidsvirkende antidepressiv effekt. Noen studier har også dokumentert at lave doser ketamin kan føre til bedring i symptomer hos pasienter med posttraumatisk stresslidelse (PTSD), kroniske smerter og avhengighet. For personer med alvorlig depresjon som ikke blir bra ved bruk av vanlige daglige medisiner er ketaminbehandling effektivt i omtrent 70% av tilfellene. Ketamin har, i motsetning til vanlige antidepressiva, en raskt innsettende effekt, og mange opplever bedring umiddelbart etter behandlingen.


2. Hvordan virker ketaminbehandling?

Det forskes mye på hvordan ketamin faktisk virker i hjernen, og mekanismene er komplekse. Ketamin virker på en reseptor for signalstoffet glutamat, som finnes i hele hjernen, og øker samtidig dannelsen av nye forbindelser gjennom virkning på en vekstfaktor i hjernen som heter BDNF. Ketamin virker forskjellig fra tradisjonelle antidepressiva, blant annet på grunn av den umiddelbare effekten på glutamat og BDNF. Med tradisjonelle antidepressiva tar det vanligvis to til fire uker før pasienten merker forbedringer (hvis man i det hele tatt oppnår effekt), mens ketamin i det fleste tilfeller fører til bedring umiddelbart.


3. Hvordan fungerer ketamin for å redusere depresjon?

Depresjon innebærer/medfører endringer i hjernen, både biokjemisk - det vil si hvilke og hvordan signalmolekyler bygges, brukes og brytes ned - og strukturelt, det vil si hvilke og hvor mange nervetråder som har forbindelse med hverandre. Glutamat og BDNF, som ketamin virker på, er i dyrestudier vist å gi økt nevroplastisitet, spesielt i prefrontale cortex og i områder assosiert med hukommelse og læring. 

For pasienten kan dette merkes ved at fastlåste tankemønstre lettere brytes og man får mindre påtrengende negative tanker. Motivasjonen til endring øker, og man kan få mer overskudd og energi.
 

4. Når bør man vurdere behandling med ketamin? 

Dersom du har prøvd antidepressive medisiner eller kombinasjoner av medisiner i minst to måneder, uten å gå tilbake til normal funksjon - og har forsøkt psykologisk behandling og fortsatt er deprimert, kan du vurdere ketaminbehandling hos oss. Dersom du ikke har forsøkt antidepressiva, men av ulike årsaker ikke ønsker å bruke daglige medisiner, kan vi også vurdere nærmere om denne behandlingen er noe for deg. I alle tilfeller er det viktig å gjøre en individuell vurdering og utelukke medisinske årsaker til din depresjon. Dersom du har eller har hatt en psykoselidelse eller alvorlig rusmisbruk/avhengighetslidelse kan vi ikke tilby deg behandling med ketamininfusjoner.

 

5. Trenger jeg en henvisning? 

Nei. Men vi vil be deg om en utskrift av din fastlegejournal, og/eller en sammenfatning fra din psykolog/lege. Det er viktig for oss å få dokumentasjon på tidligere utredninger, diagnoser og resultat av tidligere behandling.     

 

6. Hvordan oppleves behandlingen? 

Ketaminbehandlingen tar omtrent en time. Du får ketamin gjennom en liten nål i en blodåre på oversiden av hånden, og infusjonen pågår over ca 40 minutter. Mens behandlingen pågår kan du sitte i en lenestol eller ligge ned. Lege vil være tilstede under hele behandlingen. Etter ca 5 minutter kan du merke endringer i din oppfatning og dine tankemønstre og ha en følelse av å være i en drømmelignende tilstand. Under infusjonen kan du oppleve økt følsomhet for lys og lyd og en endret oppfatning av tid og farge. Du vil være våken, men det vil kunne være vanskelig å kommunisere. Vi anbefaler at du hviler og behandlingspersonell vil sørge for at du har det komfortabelt, gjerne med beroligende musikk etter eget valg. De fleste pasientene opplever behandlingen som avslappende, behagelig og innsiktsgivende.

Mengden ketamin som gis vil ikke føre til at du mister bevisstheten. De fleste pasienter tolererer disse opplevelsene uten ubehag. Noen bearbeider vonde opplevelser og blir triste under deler av behandlingen. I sjeldne tilfeller blir opplevelsen betraktet som ubehagelig. Du kan bli litt kvalm eller oppleve korte angstreaksjoner eller forvirring. Da reduseres gjerne hastigheten på infusjonen, og kvalmen/ubehaget går over. Når infusjonen er fullført forsvinner effektene raskt, omtrent etter 15-30 minutter. Det er ingen forsinkede effekter og våre pasienter forlater vanligvis klinikken innen 30 minutter etter ketaminbehandlingen.


7. Hvordan bør jeg forberede meg? 

Du bør ha på deg behagelige klær og vurdere å ta med en spilleliste med meditativ eller beroligende musikk etter eget valg. Ta med dine egne hodetelefoner hvis du foretrekker det. Ettersom noen kan oppleve kvalme etter infusjonen er det best om du holder deg unna mat i fire timer før behandlingen og ikke drikker to timer før behandlingen. Ikke drikk alkohol eller ta reseptfrie legemidler kvelden før eller på behandlingsdagen. Selv om de fleste ikke får ettervirkninger av ketamin kan man av og til føle seg litt svimmel, ør eller kvalm, og det kan ta noen timer før man føler seg helt normal igjen. Du må ikke kjøre bil på behandlingsdagen.


8. Trenger jeg annen behandling i tillegg?   

For å legge til rette for langvarig suksess anbefaler vi individuelle samtaler med psykolog og/eller i gruppe samtidig med ketaminbehandlingen. Vi har et eget gruppetilbud rettet mot depresjon og angst (hyperlenke) for våre pasienter i ketaminbehandling. Vi vil gjøre behandlingsevalueringer underveis i behandlingen. Ved behov kan vi legge opp en videre behandlingsplan i samarbeid med din fastlege eller andre behandlere. Vårt mål er hindre at depresjonene kommer tilbake. 


9. Kan jeg bli avhengig? 

Ketamin er ikke fysisk vanedannende. Ketamin involverer ikke belønningssystemene i hjernen, som vanligvis er involvert ved bruk av vanedannende stoffer. Noen finner de fysiske og psykologiske effektene på humør, kognisjon og oppfatning hyggelige og interessante, og i høyere doser har ketamin en psykedelisk effekt. Ved bruk av lave doser i behandling av depresjon under direkte medisinsk tilsyn, er risiko for avhengighet lav. Avhengighet er ikke observert i kliniske studier.
 

10. Er det noen vanlige alvorlige bivirkninger av ketamin i behandling?

Som behandling mot depresjon har ketamin få negative bivirkninger. Disse kan inkludere uskarpt- eller dobbeltsyn, svimmelhet, kvalme eller oppkast og milde og forbigående angstreaksjoner mens behandlingen pågår. Under behandlingen kan du få en økning i blodtrykket, og pasienter med alvorlig hypertensjon får derfor ikke motta ketaminbehandling hos oss. For friske pasienter er en moderat og forbigående økning i blodtrykket helt ufarlig, og vil ikke merkes av pasienten selv.

Behandlingen regnes ikke som eksperimentell fordi det er snakk om et velkjent, meget godt utprøvd legemiddel hvor vi har godt dokumentert lav risiko når det brukes i et medisinsk kontrollert miljø, med fokus på helsefremmende atferd og behandling. Bruk av ketamin mot depresjon har derimot ikke markedsføringstillatelse, fordi det brukes på en måte som det ikke opprinnelig var tiltenkt og godkjent for.

På grunn av de økonomiske og administrative prosessene som styrer utviklingen av legemidler, har ikke ketamin fått utvidet indikasjonene for bruk. Legemidlet har vært i bruk i mange år og det begrenser patentmulighetene og private økonomiske incentiver for å sette i gang svært kostbare og omfattende studier. Imidlertid er Ketamin godt kjent og trygt i bruk, og det er fullt lovlig å administrere slik vi gjør, i nøye kontrollerte former og på godt utredede pasienter. I USA har bruken av ketamin mot depresjon etterhvert blitt så omfattende at American Psychiatric Association i fjor fant det nødvendig å sammenfatte et dokument med behandlingsanbefalinger som ble publisert i JAMA, et av verdens fremste medisinske publikasjoner. Det er blant annet denne behandlingsanbefalingen vi støtter oss til i våre prosedyrer.
 

11. Må jeg slutte med medisiner?

Det er svært få medisiner som er til hinder for behandling med ketamin. Du trenger ikke å stoppe noen av dine antidepressiva. Det er imidlertid viktig for oss å gå gjennom din legejournal, slik at vi kan vurdere eventuelle mulige interaksjoner mellom ketaminbehandling og andre medisiner du bruker. Benzodiazepiner, som Sobril og Valium, kan redusere effekten av ketaminbehandling. I noen tilfeller kan vi i samråd med din psykiater eller fastlege tilby hjelp med å gradvis trappe ned eller slutte med slike medisiner. Stimulerende midler, som Adderall eller Ritalin, bør ikke inntas på behandlingsdager.

 

12. Hvis ketaminbehandling virker for meg, hvor snart kan jeg begynne å føle meg bedre?

For pasienter med depresjon begynner noen å føle seg bedre umiddelbart etter første behandling. Pasienter med tanker om selvskading eller selvmordstanker oppdager ofte at disse tankene og følelsene forsvinner først. Det blir ofte rapportert om en reduksjon av frykt og håpløshet nesten umiddelbart. Andre pasienter merker ikke forbedring i humøret før etter andre eller tredje behandling. Noen pasienter vil trenge flere behandlinger og lengre tid etter infusjonen før de føler seg betydelig bedre. Det er viktig å merke seg at resultatene av ketamin kan være plutselige og dramatiske, men de er ikke alltid det. Det er vanligere for pasienter å se en gradvis og moderat forbedring. Noen ganger fører behandlingen til bedre fungering i hverdagen før humøret bedres. Kliniske studier fra de siste 15 årene dokumenterer at om lag 70% av pasientene blir bedre. 

 

13. Hvor lenge vil effekten vare?

Den positive effekten av en enkelt ketaminbehandling varer vanligvis fra noen dager til flere uker. Effekten av anbefalte 6 infusjoner kan vare fra ei knapp uke til måneder. Effekten kan i noen tilfeller opprettholdes ved å gjøre en enkelt boosterinfusjon etter behov, og som er bestemt av din individuelle respons. 

Ketaminbehandling kan hjelpe pasientene til å føle seg friske, fungere normalt og slutte å tenke negativt om seg selv, noen ganger for første gang på flere tiår. Selv om de fysiske symptomene begynner å komme tilbake opplever mange pasienter at de kan møte dem med mer motstandskraft enn tidligere.

Behandling med ketamin gir vanligvis ikke langvarig bedring i seg selv. Det er viktig at du bruker ketaminbehandlingen som en katalysator til å gjøre helsefremmende endringer i din atferd og livsstil. For å legge til rette for langvarig bedring forutsetter vi samtaler med psykolog/psykiater hos oss eller ved annen klinikk samtidig med kataminbehandlingen.


14. Hva koster behandlingen?  

Før behandling vil du bli undersøkt og vurdert av lege og psykolog for å fastslå om behandlingen egner seg for deg. Denne utredningen tar vanligvis 2-4 timer og du betaler vanlig konsultasjonspris (1190,- på dagtid og 1290,- på kveldstid). Vi anbefaler dobbelt konsultasjon - standard 2180,- da kan vi ofte klare å gå gjennom det vi trenger for å konkludere iløpet av første møte. For gjennomgang av journal regnes 545,- for pr påbegynte time. Medisinsk screening og første ketaminbehandling 2680,- Påfølende ketaminbehandlinger 2290,- Avhengig av din respons vil vi vurdere å gi deg 3-12 behandlinger. For noen pasienter vil vi foreslå enkelte boosterbehandlinger hver 3-6 måned. For gruppe- eller individualterapi vil du betale vanlige konsultasjonspriser. 

 

15. Hvordan bestiller jeg time og når kan jeg få første behandling?

Dersom du ønsker å få hjelp til å vurdere om ketaminbehandling egner seg for deg kan du bestille en konsultasjonstime hos en av våre psykologer. Vi prioriterer utredning og hurtig oppstart - om du ønsker hurtigere time enn de som ledige i våre kalendere kan du ta kontakt på tlf 92293108. Da kan du få raskere time. Du kan gjerne sende oss en utskrift av din legejournal før første konsultasjon. Du kan også ta med din legejournal til konsultasjonen. Dersom du ikke har utskrift av din journal kan vi innhente denne etter at du har gitt ditt samtykke. Dersom du har lang reisevei kan vi gjøre utredningen online eller over videosamtale. Vi har som mål å bli ferdig med utredning og starte behandling innen en uke etter første konsultasjon.