KORTTIDSBEHANDLING

Stadig flere føler i dag press fra for høyt tempo, problematiske relasjoner, stressende jobb og økende krav til å prestere. Det finnes kanskje få stunder til ettertanke og refleksjon. Mange følelser blir ofte fortrengt og fornektet, og å endre sitt reaksjonsmønster er vanskelig. Det kreves selvinnsikt og bearbeiding av egne tanker og oppfatninger. Bevisstgjøring på eget reaksjons- og handlingsmønster har en sterkt forebyggende virkning. En lærer å sette ord på nederlag, smerte og usikkerhet - og åpner for muligheter til å vokse og komme i en prosess, der en kan bygge opp et nytt syn på seg selv. Etterhvert evner en bedre å vurdere og reflektere, samt få et større overblikk over egen livssituasjon.

Problemer/kriser som f.eks. stress, sorg, akutt tap, angst, depresjon og uoverskuelig krise kan ofte bearbeides med terapi eller psykologisk rådgivning over en kortere periode. Gjennom samtaler kan en få mulighet til å forstå sammenhengen i det som skjer rundt en. Få klarhet og kraft til å påvirke ens situasjon gjennom en større bevissthet for egne motiver og behov, personlige vanskeligheter, relasjoner til andre mennesker og andre livsspørsmål.

En trenger ikke å være syk i vanlig forstand, men ha et behov for å få rådgivning i det som oppleves som vanskelig. Vansker som ofte er tema i den personlige samtalen er bl.a: Samarbeidsproblemer på arbeidsplassen, samlivsproblemer, angst, depresjon, stress, utbrenthet, sorg, sykdom, følelsen av å ikke strekke til i yrkesrollen, opplevelse av mobbing, søvnvansker, rusproblematikk, problemer med barna, lederrollen, valgproblematikk, etiske dilemmaer, skyldfølelse, identitetsproblematikk.

Når en kommer i en vanskelig livsfase kan råd og støtte noen ganger være avgjørende for å komme videre i livet på en positiv måte. Umiddelbar tilgang til kvalifisert psykologhjelp kan hindre negativ utvikling med vedvarende nedsatt livsglede og arbeidskapasitet.

Ved familie- eller samarbeidsproblemer avgjør du selv om du ønsker å involvere andre i en eller flere av samtalene.

Les om psykologhjelp i Oslo
Les om Mobbing

Ring eller SMS tlf 922 93 108 eller epost klinikk@emmasofia.org Om jeg er i møte når du ringer - så tar jeg kontakt snarlig.

Du kan avbestille din timeavtale via vår bookingside en virkedag før avtalen. Timeavtaler som avbestilles senere faktureres. Som privatpraktiserende psykolog i Oslo har jeg ingen refusjonsordning.