KRISEHÅNDTERING

Ulike viktige hendelser og uventede vanskelige påkjenninger, som f.eks. sykdom, død og ytre katastrofer, fremkaller reaksjoner. Disse reaksjonene kan komme til uttrykk i form av angst, depresjon, nedstemthet, raseri, søvnløshet og ofte også fysiske symptomer. Hendelsen kan føles som en trussel, og en kjenner seg forlatt og ensom i en følelse av kaos. En stadig gjentagelse av hvorfor hendelsen er inntruffet og selve kaosopplevelsen kan starte en panisk leting etter meningen med det som har hendt, eller meningen med selve livet.

De fleste som kommer i kriser trenger ikke alltid hjelp av profesjonell karakter, men møter alminnelig god medmenneskelighet og livserfaring fra menneskene rundt dem. Allikevel kommer en god del mennesker for sent til kyndig behandling, og problemene vil kunne sementere seg.

I behandling prøver en med selvinnsikt, empati og kunnskaper å få frem personens egne ressurser til å greie en naturlig bearbeiding og nytenkning. Psykologisk støtte kan hjelpe mange til å håndtere omveltningen ved å finne en personlig mening i krisen. En får gå gjennom hvorfor en opplever det som har skjedd på den måten en gjør.

Gjennom bearbeiding og tilegnelse av flere perspektiv får en mulighet til å komme videre med de vanskelige følelsene som en krise utløser f.eks. sorg, skyld, skuffelse, skam, raseri mm. Ved å oppnå en større forståelse av krisens personlige betydning, kan en få kontakt med ens ressurser og bli bedre rustet til å håndtere nye utfordringer, som en helt sikkert vil møte på i fremtiden. En tilegner seg nye livserfaringer som vil være en viktig del av ens livslange utviklingsprosess som menneske.

Les mer om Emmasofia Klinikk AS
Les mer om KorttidsbehandlingRing eller SMS tlf 922 93 108 eller epost klinikk@emmasofia.org Om jeg er i møte når du ringer - så tar jeg kontakt snarlig.

Du kan avbestille din timeavtale via vår bookingside en virkedag før avtalen. Timeavtaler som avbestilles senere faktureres. Som privatpraktiserende psykolog i Oslo har jeg ingen refusjonsordning.