COACHING OSLO

Hva kan Coaching brukes til?

  • Finne frem til og få større utbytte av ens talenter og potensial

  • Få klarhet i ens prioriteringer og mål i livet

  • Støtte til å overvinne personlige hindringer, som bremser ens videre utvikling

Samtaler omkring ens totale arbeidssituasjon. En kartlegging av nåsituasjonen –hva en trenger her og nå- og veiledning i forhold til hva som kan lønne seg å sette fokus på for å bli en bedre utgave av seg selv. Coaching gir også mulighet til å lære å håndtere og bearbeide dilemmaer og vanskelige situasjoner en møter i den posisjonen en har. Coaching konfronterer, motiverer, veileder og gir råd for videre personlig utvikling, slik at en mestrer livet på en best mulig måte. En engasjeres og aktiviseres til å ta eget ansvar, klargjøre spørsmålstillinger og formulere målsetning.

Kort sagt er Coaching en metode til å få frem det beste i en. En får innsikt i hvorfor en handler/velger som en gjør. Kunnskap om ens handlingsmønster vil gjøre en bedre rustet til å velge nye muligheter for å oppnå målene. Coaching stiller store krav til en, da mye handler om å finne egne mål og ressurser og kanskje endre på en del vaner. Coaching er altså en prosess, der den enkelte utvikler sin personlige ansvarsfølelse og løpende motiveres til å se løsninger og muligheter i forhold til sin egen livssituasjon.

Hvis en er en del av et team, og ønsker å utvikle nye måter å håndtere utfordringer, er coaching også en mulighet. Gruppedynamikken åpner for muligheten til å lære å bruke ulikhetene som en ressurs, istedet for å la seg stoppe av uenigheter, og kan videre sammensveise gruppen til å sette fokus på/arbeide etter de felles mål og verdier som er ønskelig.

Coaching gjennomføres med stor respekt for den enkeltes personlighet, kvaliteter og kompetanse.

Les mer om Emmasofia Klinikk AS
Les mer om KrisehåndteringRing eller SMS tlf 922 93 108 eller epost klinikk@emmasofia.org Om jeg er i møte når du ringer - så tar jeg kontakt snarlig.

Du kan avbestille din timeavtale via vår bookingside en virkedag før avtalen. Timeavtaler som avbestilles senere faktureres. Som privatpraktiserende psykolog i Oslo har jeg ingen refusjonsordning.