Hvorfor meditere?

Mange av oss søker mot å være mer åpen, tilstede og engasjert i livet. Samtidig vil vi ofte føle oss låst i unyttige måter å tenke, føle og handle på som gjør ting vanskeligere for oss selv. Mindfulness er å være tilstede i øyeblikket med en åpen og aksepterende holdning. Det er en ferdighet som hjelper oss å møte vanskelige tanker og følelser på en effektiv måte, og som frigjør kapasitet til å engasjere oss i det som betyr mest. 

I kurset vil du utvikle en mer fleksibel oppmerksomhet, åpenhet for indre erfaringer, større evne til å se ting fra forskjellige perspektiver, bedre kontakt med egne verdier og større motivasjon til å gjøre positive endringer.  Samhold i gruppe er ofte inspirerende og lærerikt. Ved å lære meditasjon sammen med andre kan vi også få større innsikt i hvordan vi forholder oss til hverandre. Dette kan øke vår aksept for oss selv og andre og forbedre relasjonene våre i livet for øvrig.  


Info om kursene

Kursene er ledet av psykolog Rudi Eide som har over 10 års erfaring med meditasjon. Hver kursgruppe består av 8-10 deltakere. Kursdagene inneholder en eller to veiledede meditasjoner. Resten av tiden vil vi ta opp ulike temaer som dreier seg om meditasjon og personlig utvikling. Kurset egner seg for nybegynnere, så vel som de med erfaring med meditasjon.

Høsten 2019
Onsdager 6. nov - 8. jan, kl 16:00 - 17:30 (unntatt 25. des og 1. jan)

Pris: 3500,- for åtte samlinger
Påmelding er bindende. Faktura sendes på mail med forfall før oppstartsdato.


kontakt

Kurset finner sted i EmmaSofia Klinikk sine lokaler i Nedre Vollgate 1, inngang fra Rådhusgata.
3 min gange fra holdeplassene Wessels plass og Øvre Slottsgate og 10 min gange fra Nationaltheateret.

Ved spørsmål er du velkommen ta kontakt på 922 93 108 eller klinikk@emmasofia.org

Vi tar forbehold om nok antall påmeldte deltakere og refunderer kursavgift dersom kurset må avlyses.


Påmelding