Hvorfor meditere?

Mange av oss søker mot å være mer åpen, tilstede og engasjert i livet. Samtidig vil vi ofte føle oss låst i unyttige måter å tenke, føle og handle på som gjør ting vanskeligere for oss selv.  Mindfulness er å være tilstede i øyeblikket med en åpen og aksepterende holdning. Det er en ferdighet som hjelper oss å møte vanskelige tanker og følelser på en effektiv måte, og som frigjør kapasitet til å engasjere oss i det som betyr mest. 

 

I kurset vil du utvikle en mer fleksibel oppmerksomet, åpenhet for indre erfaringer, større evne til å se ting fra forskjellige perspektiver, bedre kontakt med egne verdier og større motivasjon til å gjøre positive endringer.  Samhold i gruppe er ofte inspirerende og lærerikt. Ved å lære meditasjon sammen med andre kan vi også få større innsikt i hvordan vi forholder oss til hverandre. Dette kan øke vår aksept for oss selv og andre og forbedre relasjonene våre i livet for øvrig.  

 

Fremgangsmåte 

Kurset går over 8 uker. Det blir rundt åtte deltakere. Hver økt inneholder en eller to veiledede meditasjoner på 30 minutter. Resten av tiden vil vi ta opp ulike temaer som dreier seg om meditasjon og personlig utvikling. 

 

Tid, sted og pris

Vi møtes en dag i uka i EmmaSofia Klinikk sine lokaler i Nedre Vollgate 1, inngang fra Rådhusgata. Pris: 3500,- Kursene er ledes av Rudi Eide som er utdannet psykolog og har 10 års erfaring med meditasjon.

Neste meditasjonskurs på kveldstid 17:30-19:00 starter opp onsdag 8. mai 2019.


KONTAKTSKJEMA

Navn *
Navn