OMSTILLING - BEDRIFTSPSYKOLOG

Hvordan blir omstilling til utvikling av organisasjonen og de ansatte? Fusjoner, oppkjøp, omfattende strukturendringer som følge av nye oppgaver –motiveres og gjennomføres ofte av store forventninger til bedre kvalitet, større produktivitet og høyere effektivitet. Risikoen for at det motsatte skjer kan være stor, med mindre det gjøres noe aktivt og målrettet for at ledere og medarbeidere blir tatt med i prosessen med å utvikle og gjenskape organisasjonen. Organiseringen av virksomheten må styres nøye for å tilfredsstille og balansere interne behov, og for å tilpasse seg kravene det omkringliggende miljøet stiller.

Ekstern bistand kan brukes til å tilrettelegge rammer, prosesser og aktiviteter som gjør følgende mulig:

  • At lederes og medarbeideres ressurser brukes til å konkretisere hvordan de nye organisatoriske enheter skal fungere og virke sammen.

  • Autoritetsform; at ledere og medarbeidere får tid og mulighet til å skape samarbeidsrelasjoner.

  • Kommunikasjonssystem; at det blir gitt mulighet til dialog om formålet med endringen og de nye mulighetene, slik at det skapes en ny og felles forståelse.

  • Arten av de ansattes engasjement; at det blir gitt mulighet innenfor trygge rammer og styrte prosesser å bearbeide tap, frustrasjoner, forvirring, sinne og bekymringer -slik at fortiden kan legges bak og frigjøre energi til den fremtidige oppgaveløsning og utvikling.

  • Belastende faser fra beslutning om omplassering eller nedbemanning kan i en viss utstrekning vendes til konstruktive personlige forløp, som også er av betydning for virksomhetens interne og eksterne omdømme.

Omstilling handler ofte om aktiviteter knyttet til strukturendringer, systemer og prosesser, der menneskene i organisasjonene lett glemmes. En forutsetning for å kunne innfri virksomhetens overordnede mål på beste måte, er en god balanse mellom omsorg/trygghet og utfordring/utvikling. Med andre ord å skape balanse mellom ressurser og utvikling ved å stimulere til åpenhet, forståelse og fellesskapsfølelse i organisasjonen både hos den enkelte og på tvers i organisasjonen. 

Les mer om Emmasofia Klinikk AS
Les mer om KorttidsbehandlingRing eller SMS tlf 922 93 108 eller epost klinikk@emmasofia.org Om jeg er i møte når du ringer - så tar jeg kontakt snarlig.

Du kan avbestille din timeavtale via vår bookingside en virkedag før avtalen. Timeavtaler som avbestilles senere faktureres. Som privatpraktiserende psykolog i Oslo har jeg ingen refusjonsordning.