PERSONLIG RÅDGIVNING

De fleste møter i løpet av livet motgang og vanskelige perioder, det være seg privat eller yrkesmessig. Samtaler med en som ikke er involvert i personlige eller andre relasjonsmessige beslutninger, bidrar til en mer nøytral og effektiv rådgivning. Mange tror at en må ha store problemer for å komme til en psykolog, men vi fokuserer først og fremst på å kartlegge og få frem de enkeltes muligheter, ressurser og hindringer.

Personlighet, selvbilde, verdier

 • Inspirasjon til beskrivelse av personlige forutsetninger

 • Personlig avklaring av mål, verdier og interesser i forhold til alternative fremtidsperspektiver og valg


Sosiale forhold, helsemessige forhold

 • Hjelp til en personlig bearbeiding og gjennomgang av et ofte vanskelig forløp


Livserfaring, motivasjon og holdninger

 • Hjelp til å se egen styrke og handlekraft

 • Støtte til å gjennomføre den valgte strategi for å komme videre.

For å trives i arbeidslivet er det viktig at det er samsvar mellom en persons interesser og evner - og de krav som stilles til vedkommende. Vi kan benytte tester, avhengig av problemstilling, i samråd/samtykke med personen selv. Personens forutsetninger og utviklingsmuligheter, samt forhold i omgivelsene som påvirker situasjonen kommer da klarere frem.

 • Min funksjonsevne?

 • Hva mestrer jeg/mestrer jeg ikke?

 • Hva passer jeg best til?

 • Hva er mine ressurser/evner/interesser og personlige egenskaper?

 • Hva vil jeg trives best med?

 • Hvilke personlige krav stilles til bestemte yrker/yrkesroller?

 • Har jeg behov for annet arbeid?

 • Kan/bør jeg gjennoppta mitt nåværende arbeid?

 • Har jeg behov for tilrettelegging på arbeidsplassen?

 • Utdanning?

 • Yrkesveiledning?

 • Andre tiltak?

 • Hva kan jeg selv gjøre i den situasjonen jeg er i?

Noen perioder i livet føles vanskelig å komme gjennom når en opplever sorg, sykdom, konflikter, ulykker eller andre personlige problemer/psykiske kriser. En kjemper kanskje mot smerte, redsel, uro og bekymring. Byrden kan bli for tung å bære og en kan komme i en livssituasjon som preges av angst, depresjon og isolasjon - og etter hvert kan en komme dithen at en ikke ser seg i stand til å beherske dette selv. Opplevelsen av å miste kontrollen kan føre til sykmelding og behov for profesjonell hjelp.

En utredning/kartlegging av opplevd situasjon og problemstilling kan for enkelte være hjelp nok til å komme videre i hverdagen. Andre kan ha nytte av korttidsbehandling i forhold til mestring gjennom noe lengre tid. Dersom en kommer raskt i gang med rådgivning og bearbeiding av en opplevd situasjon er muligheten større for at en kan komme styrket ut, og veien videre blir lettere å gå.

Klikk her för å komme til Taktekker Oslo

Les om Psykologhjelp
Les om Coaching

Ring eller SMS tlf 922 93 108 eller epost klinikk@emmasofia.org Om jeg er i møte når du ringer - så tar jeg kontakt snarlig.

Du kan avbestille din timeavtale via vår bookingside en virkedag før avtalen. Timeavtaler som avbestilles senere faktureres. Som privatpraktiserende psykolog i Oslo har jeg ingen refusjonsordning.