Psykolog Rudi Eide

Rudi3.jpg

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Tromsø. Jeg har jobbet flere år i den offentlige spesialisthelsetjenesten, hvor jeg har fått mye erfaring med å hjelpe mennesker som sliter med angst, depresjon, traumer og andre psykiske problemer. Nylig gjennomførte jeg spesialistkurs i psykoterapi på Modum Bad.

Det som motiverer meg er å se raske positive endringer hos de jeg hjelper. Etter min erfaring er det mulig å oppnå mye på kort tid hvis man jobber fokusert med felles mål i en genuin relasjon.

Jeg er opptatt av å hjelpe mennesker å bygge et godt og meningsfylt liv. For å gjøre dette bruker jeg forskningsbaserte metoder, spesielt nyere terapiformer som inkluderer mindfulness og verdibaserte atferdsendringer. Metodene jeg bruker er basert på aksept og forpliktelsesterapi og kognitiv atferdsterapi. Jeg har også en seriøs meditasjonspraksis, noe som gir meg en evne til å møte andre med en aksepterende tilstedeværelse. Jeg leder meditasjonskursenes ved EmmaSofia Klinikk.

Jeg har en spesiell interesse for sosial angst, bekymringsangst og depressiv grubling. Ellers liker jeg å jobbe med hele spekteret av følelsesmessige utfordringer og atferdsendringer.

Har du spørsmål: re@emmasofiaklinikk.no eller telefon 92 43 15 67